Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w SO”R-D”

Projekt pn. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Stowarzyszeniu Oświatowym „Rodzice-Dzieciom” to projekt, którego celem jest eliminowanie zdrowotnych i psychospołecznych czynników ryzyka oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez wdrożenie programu zmniejszającego oddziaływanie czynników ryzyka w miejscu pracy. 

Program obejmuje eliminację czynników zdrowotnych poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznych urządzeń, m.in. foteli, wózków do przenoszenia materiałów, budki akustycznej do pracy cichej oraz stworzenie miejsca pozwalającego na wyciszenie oraz ćwiczenia redukujące ból oraz działania warsztatowo-informacyjne związane m.in. ze zdrowym odżywianiem, profilaktyką wad postawy, mindfulness. 

Projekt realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnych Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w wysokości 145 946,06 PLN (171 701,25 PLN – wartość projektu).

Bieżąca relacja z realizacji projektu dostępna będzie w social mediach Stowarzyszenia i Szkoły Społecznej:

Profil na Facebooku Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom” – LINK

Profil na Facebooku Szkoły Społecznej w Rybniku – LINK