Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w SO”R-D”

Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” realizuje projekt pn. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Stowarzyszeniu Oświatowym „Rodzice-Dzieciom”.

Celem projektu jest wyeliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 38 pracowników Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom” (SORD) w okresie od 03.04.20023r. do 31.07.2023r. poprzez wdrożenie programu zdrowotnego zakładającego zmniejszenie oddziaływania zdrowotnych i psychospołecznych czynników ryzyka w miejscu pracy. Realizacja programu ma doprowadzić do stworzenia przyjaznego środowiska pracy, pozwalającego wyeliminować zdiagnozowanie problemy i zadbać o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Efektem projektu jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez:

1) doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne fotele biurowe,wózki transportowe oraz budkę akustyczną oraz strefę relaksacji,

2) wzrost u pracowników umiejętności dotyczących eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez cykl szkoleń,

3) wzrost świadomości na temat znaczenia work life balance.

Projekt realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnych Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Społecznego: wartość projektu – 171 001,25 PLN, kwota dofinansowania – 145 351,06 PLN.

Bieżąca relacja z realizacji projektu dostępna będzie w social mediach Stowarzyszenia i Szkoły Społecznej:

Profil na Facebooku Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom” – LINK

Profil na Facebooku Szkoły Społecznej w Rybniku – LINK