Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Wszyscy dorośli, z którymi masz kontakt w szkole muszą kierować się twoim dobrem. Jako dziecko masz prawo do szczególnej ochrony – nikt nie może cię krzywdzić.

Dlatego powstał ten dokument – aby każda osoba, która z tobą pracuje dbała o twój rozwój i przestrzegała zasad tu opisanych.

Jeśli ktoś cię krzywdzi – musisz to zgłosić, a wyjaśnienie sprawy musi odbyć się w bezpieczny dla ciebie sposób, z poszanowaniem twojej godności.