STOWARZYSZENIE

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”. Swoje narodziny zawdzięcza ludziom pozytywnie nastawionym do realiów po przemianach ustrojowych, jakie zaszły w naszym kraju; ludziom, którzy mieli przede wszystkim wiarę w powodzenie utworzenia szkoły i nie bacząc na trudności, potrafili zmobilizować siebie i innych. Założyli w swoim działaniu, że następni rodzice będą przejmować dziedzictwo, wniosą nowe pomysły i poprowadzą przedsięwzięcie w raz wyznaczonym kierunku.

Podstawowym zadaniem stowarzyszenia są działania umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie prowadzonej szkoły, począwszy od zabezpieczenia finansowego, poprzez organizację placówki, a kończąc na uaktywnianiu całej społeczności szkolnej, m.in. przez integracyjne pikniki szkolne, spotkania opłatkowe, konkursy międzyszkolne, zabawy dla całej społeczności szkolnej.
Bieżącą działalność SORD można śledzić na Facebooku: https://www.facebook.com/SORDRybnik

Dziś SORD to także działania kształtujące postawy obywatelskie oraz aktywność społeczną, dzięki realizacji dwóch ogólnomiejskich projektów ("Strefa Aktywnej Młodzieży" oraz "Rybnik - tu dzieci i ryby mają głos!"), które są skierowane do dzieci (7-9 lat), młodzieży (13-20 lat), nauczycieli oraz organizacji non-profit działających na rzecz młodych. Dzięki naszym projektom Rybnik oraz lokalna społeczności wzbogaci się o aktywną młodzież, która będzie posiadała wiedzę dotyczącą realizacji projektów proekologicznych i prospołecznych.

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE “RODZICE – DZIECIOM” TO:

0

lat doświadczenia w nowoczesnej edukacji
0

godzin szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych
0

projektów międzynarodowych, społecznych, ekologicznych, kulturalnych, obywatelskich

zaangażowania w działania społeczne i akcje charytatywne

ZARZĄD
Prezes Zarządu - Anna Rycman
Zastępca Prezesa Zarządu - Anna Sitek
Skarbnik - Joanna Piechaczek
Członek Zarządu - Monika Skiba

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS: 0000001718, NIP: 642-00-20-366
Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”
ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik
tel. 32 42 23 303
e-mail: sekretariat@sord.rybnik.pl

nr rachunku bankowego (czesne):
ING BŚ oddz. Rybnik 62 1050 1344 1000 0004 0043 6226

nr rachunku bankowego (wycieczki, obiady):
ING BŚ oddz. Rybnik 28 1050 1344 1000 0004 0169 4443

DOKUMENTY