SZKOŁA

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rybniku założona została w 1993 roku przez Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”. Jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.  Obecnie jej siedzibą jest budynek przy ulicy Św. Józefa 30 w Rybniku, położony w centrum miasta, co ułatwia dowożenie dzieci. Sąsiedztwo lasu umożliwia bliski kontakt z przyrodą, dostęp do ścieżek rekreacyjnych i dydaktycznych.

Dzieci pracują w mało licznych klasach, prowadzonych systemem jednozmianowym. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się codziennie o godzinie 8:00. Uczniowie mogą przebywać w szkole od godziny 7:00 do godziny 17:00, korzystając z oferty kół przedmiotowych i zainteresowań oraz zajęć proponowanych przez świetlicę. W szkole zatrudnieni są pedagog i psycholog szkolny.

Baza szkolna zapewnia pełną realizację zadań statutowych szkoły. Budynek posiada 12 sal lekcyjnych, pracownię komputerową,  ekopracownię, świetlicę, salkę zabaw, zaplecze kuchenne, szatnie, gabinet opieki medycznej i portiernię zabezpieczającą przed wejściem na teren szkoły osób niepożądanych.