WSPIERAJ NAS

Przekaż nam 1,5% podatku!

KRS: 0000001718
PRZESTRZEŃ UCZY WSPÓŁPRACY!
W tym roku środki zebrane z 1,5% podatku zostaną przeznaczone na cztery cele:
 • wymiana wyposażenia oraz sprzętu w dwóch salach lekcyjnych,
 • zakup defibrylatora,
 • wsparcie organizacji jubileuszu 30-lecia szkoły,
 • wsparcie budowy szkoły.

DZIĘKUJEMY ZA 1% ZA 2021 ROK

Serdecznie dziękujemy za 1% podatku za 2021 rok, który zasilił konto naszego Stowarzyszenia rekordową kwotą 61 076 zł. To o 30 000 zł więcej niż w roku wcześniejszym. Zebrane środki pozwoliły nam na wymianę wyposażenia w sali nr 1, które wzmacnia pracę w zespole i działanie projektowe w klasach 4-8; zakup nowych stołów i krzeseł w świetlicy; wyposażenie przestrzeni wspólnej klas 4-8 w siedziska-kostki oraz przestrzeni wspólnej dla klas 1-3 w podkładki, które służą nie tylko do siedzenia, ale do codziennej pracy z emocjami dzieci oraz na wsparcie budowy szkoły. Liczymy, że w tym roku wspólnymi siłami uda nam się pobić kolejny rekord, dlatego zachęcamy do dzielenia się informacją z rodziną i znajomymi.

Przekaż nam 1,5% podatku!

KRS: 0000001718
PRZESTRZEŃ UCZY WSPÓŁPRACY!
W tym roku środki zebrane z 1,5% podatku zostaną przeznaczone na cztery cele:
 • wymiana wyposażenia oraz sprzętu w dwóch salach lekcyjnych,
 • zakup defibrylatora,
 • wsparcie organizacji jubileuszu 30-lecia szkoły,
 • wsparcie budowy szkoły.

DZIĘKUJEMY ZA 1% ZA 2021 ROK

Serdecznie dziękujemy za 1% podatku za 2021 rok, który zasilił konto naszego Stowarzyszenia rekordową kwotą 61 076 zł. To o 30 000 zł więcej niż w roku wcześniejszym. Zebrane środki pozwoliły nam na wymianę wyposażenia w sali nr 1, które wzmacnia pracę w zespole i działanie projektowe w klasach 4-8; zakup nowych stołów i krzeseł w świetlicy; wyposażenie przestrzeni wspólnej klas 4-8 w siedziska-kostki oraz przestrzeni wspólnej dla klas 1-3 w podkładki, które służą nie tylko do siedzenia, ale do codziennej pracy z emocjami dzieci oraz na wsparcie budowy szkoły. Liczymy, że w tym roku wspólnymi siłami uda nam się pobić kolejny rekord, dlatego zachęcamy do dzielenia się informacją z rodziną i znajomymi.

Wesprzyj nasze jarmarki świąteczne i kiermasze!

Trzy razy w roku organizujemy jarmarki: Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz jesienny w październiku. Zachęcamy do wsparcia tych wydarzeń słodkościami, rękodziełem, domowymi wyrobami oraz pomocą w ich organizacji. Dzięki tym wydarzeniom udało nam się do tej pory zebrać blisko 30 tys. zł, które zostały przeznaczone na zakup wyposażenia szkoły oraz wsparcie budowy. Kilka razy w roku realizujemy także mniejsze kiermasze słodkości oraz zdrowych śniadań. W wydarzenia zaangażowana jest cała społeczność naszej szkoły. Zapraszamy do współpracy!

po rozwinięciu pojawia się uzupełnienie tekstu

Korzystaj z oferty dodatkowej!

Realizujemy półkolonie, zajęcia dodatkowe oraz inne aktywności, których głównym celem jest inspirowanie, wzmacnianie umiejętności i odkrywanie nowych pasji dzieci i młodzieży. Zysk z przedsięwzięć jest przeznaczany na bieżące funkcjonowanie szkoły oraz budowę siedziby Społecznej.

Wspieraj nas, stwarzając możliwość rozwoju swojego dziecka!

FAQ

Projekt oparty jest na idei zmiany kultury uczenia się. Polega na jednoczesnym wdrożeniu:

 • nowoczesnego modelu edukacji opartego o interdyscyplinarne podejście do uczenia, eksperymentowanie i doświadczanie oraz rozwijanie umiejętności miękkich (praca zespołowa, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów itp.)
 • nowoczesnej przestrzeni szkolnej, czyli wybudowanie nowej siedziby Szkoły Społecznej.


Nowy budynek to w założeniu przestrzeń sprzyjająca współpracy, elastycznie dostosowana do wybranych przez nas metod dydaktycznych. Dostęp do przestrzeni zewnętrznej, infrastruktura sportowa, miejsca doświadczania i eksperymentowania, wyciszenia czy co-workingu, mobilne meble to najprostsze podsumowanie naszych rozwiązań architektonicznych.

Organem prowadzącym Szkołę Społeczną jest Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”, będące organizacją pozarządową ze statusem OPP, założoną w 1993 roku. W jego organach zasiadają rodzice uczniów Szkoły Społecznej oraz pracownicy.

Szkoła Społeczna w ciągu 30 lat swojej działalności nie doczekała się jeszcze własnego budynku. Często zmieniała lokalizację, wynajmując obiekty pozostające w dyspozycji miasta. Jednocześnie, mając ambicje wejścia w chwili obecnej na przyspieszoną ścieżkę rozwoju w zakresie stosowanych rozwiązań dydaktycznych, potrzebuje odpowiednio dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni. Chcemy „być na swoim”, zgodnie z naszymi potrzebami i w duchu naszego nowoczesnego modelu kształcenia.

Osoby fizyczne mogą wesprzeć projekt poprzez:

 • przekazanie 1,5% podatku od osób fizycznych,
 • przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),
 • pomoc w zbudowaniu bazy potencjalnych darczyńców i firm, które mogą nas wesprzeć,
 • nieodpłatną pracę na rzecz projektu (potrzebni: kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, specjaliści od marketingu, public relations, pozyskiwania funduszy, a także wszyscy dysponujący odrobiną wolnego czasu – gwarantujemy pracę w doborowym towarzystwie),
 • pomoc przy zagospodarowaniu terenu,
 • rozpropagowanie projektu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i zachęcenie ich do przekazywania nam 1,5 % podatku, darowizn oraz udzielania innych form pomocy.

Osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą wesprzeć projekt poprzez:

 • przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),
 • przekazanie darowizny rzeczowej – materiały budowlane lub wykończeniowe, przedmioty lub usługi na licytacje,
 • nieodpłatne wykonanie usługi (przyłącza mediów, usługa budowlana lub wykończeniowa, zagospodarowanie terenu itp.),
 • udzielenie bonifikaty na materiały lub usługi budowlane i wykończeniowe.

1,5% podatku można przekazać wpisując nazwę naszej organizacji, nasz numer KRS oraz kwotę będącą 1,5 % wartości podatku należnego za dany rok w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Numer KRS: 0000001718

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, ma możliwość przekazania  1,5% podatku, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę lub ZUS deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie, którego nie może jednak naruszyć.

W 2023 r. podatnicy dostają wypełnione PIT-y dzięki usłudze Twój e-PIT. Mogą je weryfikować i uzupełniać – w tym wskazywać OPP. Mogą też nie zrobić nic i nie zostaną za to ukarani.

Usługa Twój e-PIT dotyczy deklaracji PIT-28, 36, 37 i 38. Podatnicy mogą wskazywać nowe OPP w swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych).

Jeśli w latach ubiegłych nie wskazywaliśmy żadnej OPP, a w roku 2023 r. nic nie zrobimy z naszym PIT-em, to NIESTETY NIE PRZEKAŻEMY 1,5%. Urząd skarbowy nie ma kompetencji, żeby wskazać OPP za nas.

Dla chętnych jest nadal możliwość wysłania do urzędu skarbowego PIT-a papierowego. Również w zeznaniu papierowym możemy wskazać OPP.

więcej: Informacja Ministerstwa Finansów o przekazywaniu 1,5%

(Źródło: ngo.pl)

Tak, służy do tego rubryka „Informacje uzupełniające” w formularzach PIT.

(Źródło: ngo.pl)

Tak, jeżeli ta organizacja utrzymała statut organizacji pożytku publicznego i znalazła się w aktualnym wykazie organizacji uprawnionych do zbierania 1,5%. Sprawdź, czy organizacja jest nadal na liście

(Źródło: ngo.pl)

Tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę w formularz PIT. Zgoda nie jest wymagana.

Nie. Jeżeli natomiast wypełniasz więcej niż jeden formularz PIT (np. jeden w związku z przychodami z pracy, jeden w związku z dochodami z papierów wartościowych), możesz przekazać 1,5% z każdego formularza na inną organizację.

(Źródło: ngo.pl)

Tak, ma nawet dwie możliwości. Może samodzielnie wypełnić PIT–37 na podstawie PIT–u, który przysyła ZUS, albo po prostu wypełnić specjalny PIT (PIT–OP), w którym wskaże jakiej organizacji pożytku, chce przekazać 1,5%.

(Źródło: ngo.pl)

W takiej sytuacji urząd skarbowy odstępuje od przekazania 1,5% – 1,5% nie trafia do żadnej organizacji, tylko do budżetu państwa, jak cała reszta podatku.

(Źródło: ngo.pl)

1,5% to nie darowizna! Przekazując 1,5% decydujemy, że część naszego podatku, który i tak musimy zapłacić, zamiast do skarbu państwa trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. Przekazując darowiznę przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni. Możemy nimi obdarować każdą organizację, nie tylko OPP.

(Źródło: ngo.pl)