30 LAT

doświadczenia

Jest rok 1993. W budynku znajdującym się za budynkiem Politechniki Śląskiej rozpoczyna się gruntowny remont. Z transparentu widniejącego nad wejściem można wyczytać, iż powstaje tu Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”. Taki był nasz początek.
Potem wielokrotnie przeprowadzaliśmy się: budynek Sióstr Urszulanek przy ulicy Piłsudskiego, salki katechetyczne przy parafii św. Jadwigi Śląskiej, dom katechetyczny przy parafii św. Antoniego (gdzie  mieściło  się nasze Społeczne Gimnazjum),  szkolny budynek przy ulicy Orzepowickiej 15. Obecnie szkoła mieści się w budynku przy ul. Św. Józefa 30.

W czasie 25 lat istnienia wielokrotnie zmieniało się oblicze szkoły. Prezesa Andrzeja Buchtę zastępowali kolejno pan Wiesław Kasprzak, pan śp. Bronisław Rduch, pan Stanisław Przeliorz, pan Andrzej Musik, pan Krzysztof Urbańczyk, pani Jolanta Habdas, pani Joanna Mielimonka, pan Marcin Lampart, pani Lidia Pietrzak-Miężał, pan Arkadiusz Trzebuniak, pani Agnieszka Kozielec, pani Katarzyna Wojciechowicz oraz pani Anna Rycman, która pełni tę funkcję obecnie.
W roku 1993 tworzeniem szkoły zajęła się pani dyrektor Dorota Warmuła, następnie dyrektorem została pani Elżbieta Kurkowska, w latach 2008-2014 zarządzanie Społeczną Szkołą Podstawową oraz Społecznym Gimnazjum przejęła pani Katarzyna Jarska. W roku szkolnym 2014-2015 dyrektorem obu placówek był pan Arkadiusz Trzebuniak. Od lipca 2015 obowiązki dyrektora pełniła pani Aneta Norek.  1 września 2016 r. dyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum została pani Anna Rycman. Od sierpnia 2019 r. funkcję dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi sprawuje pani Joanna Piechaczek (Dwujęzyczne Społeczne Gimnazjum zostało wygaszone w związku z reformą oświaty).

Niezmienne są jedynie idee, dla których placówka została powołana. Podmiotowe traktowanie ucznia, kadra złożona z nauczycieli kreatywnych, wciąż podnoszących swoje kwalifikacje, przyjazna dziecku atmosfera. Od 1 września 2017 r. klasy VII i VIII objęte są programem dwujęzyczności (szkoła zmieniła nazwę stając się Społeczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki).

W murach szkoły uczą się już dzieci naszych uczniów. Staramy się zachować ciągłość idei założycieli, nie zatrzymując się po drodze, dążąc niezmiennie do wykształcenia obywatela XXI wieku, kreatywnego Europejczyka. Pamiętamy o korzeniach, ale dajemy skrzydła!