ZESPÓŁ SPOŁECZNEJ:

jesteśmy dla dzieci, ciągle się uczymy, pracujemy z pasją.

Joanna Piechaczek (dyrektor), Magdalena Watoła (wicedyrektor)

CENTRUM DOWODZENIA

Justyna Kampka-Wala (edukacja wczesnoszkolna), Ewa Kubiak (edukacja wczesnoszkolna),
Hanna Palenga (edukacja wczesnoszkolna), Katarzyna Hetmaniok (edukacja wczesnoszkolna), Katarzyna Sołtys-Kober (wychowawca świetlicy), Justyna Wojtyłko (religia, etyka), Jolanta Macionczyk (kierownik świetlicy)

EKIPA SOWIZDRZAŁA

Gabriela Kozaczko (język polski, historia, edukacja regionalna), Dominika Trefon (język angielski), Klaudia Sopyła (język polski),
Agnieszka Łęcka (język angielski), Joanna Klusek (język niemiecki), Magdalena Watoła (język angielski),
Justyna Mitręga-Kaszuba (język niemiecki), Olga Knotelska (język angielski),
Anna Rycman (wiedza o społeczeństwie)

TOWARZYSTWO NIEDOSŁOWNYCH HUMANISTÓW

Hanna Wojtalik (matematyka), Romana Kierpiec (matematyka, chemia, fizyka), Joanna Piechaczek (matematyka), Katarzyna Smołka (biologia, przyroda)

UMYSŁY ŚCISŁE

Dominika Marcol (WF, basen), Artur Szymanowski (WF, taniec, basen), Justyna Kampka-Wala (plastyka),
Hanna Palenga (technika, zajęcia komputerowe), Karina Żyrek (muzyka)

DRUŻYNA SPORTOWCÓW I DUSZ ARTYSTYCZNYCH

Ewa Hołodniak (pedagog), Katarzyna Horynek (pedagog, terapeuta),
Ewa Kubiak (nauczyciel współorganizujący kształcenie), Michalina Salamon (nauczyciel współorganizujący kształceniem, pedagog, terapeuta), Ewa Mandrysz-Duda (nauczyciel współorganizujący kształcenie),
Henryka Gans (nauczyciel współorganizujący kształcenie), Karolina Żydek-Golec (nauczyciel współorganizujący kształcenie),
Marlena Rudnik-Gmur (nauczyciel współorganizujący kształcenie)

EKIPA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Anna Jaśko (sekretariat), Anna Kasperek (rozliczenia), Dagmara Korzeń (portiernia),
Wioletta Wolnik (obsługa), Urszula Kolonko (obsługa),
Judyta Mojżesz-Zimonczyk (komunikacja)

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA