ZESPÓŁ SPOŁECZNEJ:

jesteśmy dla dzieci, ciągle się uczymy, pracujemy z pasją.

Joanna Piechaczek (dyrektor), Magdalena Watoła (wicedyrektor)

CENTRUM DOWODZENIA

Ewa Kubiak (edukacja wczesnoszkolna), Justyna Kampka-Wala (edukacja wczesnoszkolna),
Hanna Palenga (edukacja wczesnoszkolna), Jolanta Macionczyk (kierownik świetlicy), Justyna Wojtyłko (religia, etyka),
Katarzyna Sołtys-Kober (wychowawca świetlicy)

EKIPA SOWIZDRZAŁA

Magdalena Watoła (język angielski), Dominika Trefon (język angielski), Olga Knotelska (język angielski),
Agnieszka Łęcka (język angielski), Anna Rycman (wiedza o społeczeństwie),
Anna Świderska (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie),
Gabriela Kozaczko (język polski, historia, edukacja regionalna),
Anna Sobstyl (język angielski, język niemiecki), Joanna Klusek (język niemiecki)

TOWARZYSTWO NIEDOSŁOWNYCH HUMANISTÓW

Hanna Wojtalik (matematyka), Romana Kierpiec (matematyka, chemia, fizyka), Joanna Piechaczek (matematyka, informatyka),
Karolina Klimek (geografia), Katarzyna Smołka (biologia, przyroda)

UMYSŁY ŚCISŁE

Dominika Marcol (WF, basen), Artur Szymanowski (WF, taniec, basen), Justyna Kampka-Wala (plastyka),
Hanna Palenga (technika, zajęcia komputerowe), Karina Żyrek (muzyka)

DRUŻYNA SPORTOWCÓW I DUSZ ARTYSTYCZNYCH

Karolina Klimek (nauczyciel współorganizujący kształcenie), Ewa Kubiak (nauczyciel współorganizujący kształcenie),
Ewa Mandrysz-Duda (nauczyciel współorganizujący kształcenie), Henryka Gans (nauczyciel współorganizujący kształcenie),
Michalina Salamon ((nauczyciel współorganizujący kształceniem, pedagog, terapeuta), Katarzyna Horynek (pedagog, terapeuta),
Karolina Żydek-Golec (nauczyciel współorganizujący kształcenie), Marlena Rudnik-Gmur (nauczyciel współorganizujący kształcenie)

EKIPA DO ZADAŃ SPECJALNYCH