W roli głównej: EDUKACJA!

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i wskazywanie naszego Stowarzyszenia jako beneficjenta podatku w rocznym rozliczeniu PIT. W minionym roku udało nam się uzyskać rekordową kwotę 94 000 zł – to aż o 30 000 zł więcej niż w roku wcześniejszym!  

Zebrane środki pozwoliły nam na wymianę wyposażenia w dwóch salach lekcyjnych oraz na wsparcie spektaklu jubileuszowego Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom” i Szkoły Społecznej w Rybniku. Udało nam się także zakupić defibrylator – troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci była ważnym celem zeszłorocznej zbiórki. 

Spektakl jubileuszowy z okazji 30-lecia Społecznej i SORD zaangażował dużą grupę dzieci i młodzieży – blisko 70 uczniów wcieliło się w rolę aktorów i tancerzy, a muzyczny finał zgromadził na scenie całą społeczność uczniowską – 175 osób. Przedstawienie to nie odbyłoby się bez zaangażowania rodziców, nauczycieli, którzy – tak jak dzieci – podjęli się nowych wyzwań aktorsko-tanecznych. To doświadczenie pokazało nam, że teatr integruje naszą społeczność oraz uczy wrażliwości, umiejętności komunikacyjnych, otwartości na nowe oraz wyjścia ze swojej strefy komfortu. Jest dla każdego i znosi wszelkie bariery.  

Przygotowania pokazały nam niestety także liczne niedostatki naszego zaplecza infrastrukturalnego, z których głównym jest brak przestrzeni do realizacji warsztatów i prób. By odpowiedzieć na rosnące zaangażowanie młodych ludzi w działania artystyczne chcemy stworzyć im przestrzeń do realizacji warsztatów teatralnych, ale co ważne – także działań wzmacniających umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych, prowadzenia debat.  

Dlatego w tym roku środki zebranie z 1,5% podatku zostaną przeznaczone na cztery cele: 

  • zakup mobilnego wyposażenia scenicznego – podestów, mównicy, trybuny; 
  • zakup nagrzewnic gazowych – dla komfortu realizacji warsztatów i działań projektowych na świeżym powietrzu, także w chłodniejsze dni; 
  • wymianę wyposażenia kolejnej sali lekcyjnej; 
  • wsparcie budowy szkoły. 

Zobacz spektakl jubileuszowy Społecznej i SORD: https://youtu.be/KLGIOdrSjGg

Miłego oglądania i wielu emocji!