Rybnik – tu dzieci i ryby mają głos!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt realizują: Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w partnerstwie z Urzędem Miasta Rybnik.

Działania będą realizowane od października 2022 r. do grudnia 2023 r.

Projekt ma na celu zbudowanie podwalin pod aktywizację obywatelską dzieci i młodzieży oraz stworzenie nowej polityki lokalnej w tym zakresie.

Działania zaplanowane w projekcie można podzielić na 3 główne obszary:

– wdrożenie w grupie dzieci w wieku 7-9 lat elementarnego narzędzia budowania kultury obywatelskiej, jakim jest debata (umiejętność dyskutowania, argumentowania, rozwiązywania problemów, wypracowywania kompromisu);

– zaangażowanie młodzieży w stworzenie nowej polityki lokalnej dot. Strategii Miasta Rybnik dla Młodych;

– uruchomienie 2 wirtualnych platform współpracy w celu rozwijania idei oraz zapewnienia trwałości (sieć dla nauczycieli – kształtowanie umiejętności prowadzenia debaty) oraz dla NGO (działających na rzecz młodych).

GŁÓWNE DZIAŁANIA
Wybierz działanie, które Cię interesuje i dowiedz się o nim więcej.

Akademia Małego Obywatela

Nauczycielu edukacji wczesnoszkolnej – razem z nami włącz debatę w edukację najmłodszych!

Strategia „Głos młodych”

Organizacje non-profit i instytucje – razem budujmy strategię aktywizacji dzieci i młodzieży w Rybniku!