ProjektujeMY, czyli szkolna przestrzeń okiem uczniów

Głównym celem projektu jest rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych poprzez poznanie ich spojrzenia na szkolną przestrzeń oraz umożliwienie jego częściowej realizacji.

Projekt „PROjektujeMY, czyli szkolna przestrzeń okiem uczniów”, finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (priorytet: aktywni obywatele).

Głównym celem projektu jest rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych poprzez poznanie ich spojrzenia na szkolną przestrzeń oraz umożliwienie jego częściowej realizacji. Wynika z zauważonej potrzeby uczniów szkół podstawowych w zakresie aranżacji przestrzeni pozadydaktycznej (korytarze, szatnie, kącik rekreacji). Projekt wyzwoli działanie samorządów szkolnych (główny podmiot wyrażający głos uczniów), jednocześnie dając im narzędzia w postaci budżetu, specjalistycznego wsparcia oraz pilotażu. 

Zadanie realizowane będzie przez 8 szkół z terenu miasta, w tym przez Społeczną Szkołę Podstawową jako podmiot pilotujący, zapewniający instruktaż dla innych szkół. Zadanie podzielone jest na 4 główne etapy:

  1. Akcja informacyjna – skierowana do szkół podstawowych z regionu miasta Rybnika.
  2. Rekrutacja do programu – samorządu uczniowskie wypełniają arkusz zgłoszeniowy oraz film autoprezentacyjny, wskazujący na potrzeby uczniów do reorganizacji przestrzeni szkolnej, a także mocnych stron samorządu, które umożliwią realizację projektu.
  3. Działania w szkołach wybranych do projektu – wewnętrzna „giełda pomysłów”, konsultacja z architektem, opracowanie pomysłu i kosztorysu, realizacja działań aranżacji przestrzennej poprzez zakup zgłoszonego zapotrzebowania oraz realizację założonych zmian.
  4. Podsumowanie – szkoły przygotowują materiały filmowe i zdjęciowe prezentujące efekty realizacji projektu w ich placówce (np. efekt „przed-po”). Zwieńczeniem projektu jest debata oksfordzka z udziałem uczniów oraz przedstawicieli JST.

W ramach projektu powstało:
– 8 uczniowskich aranżacji przestrzeni szkolnych (zdjęcia poniżej);
– materiały promocyjne i pilotażowe dostępne na kanale Youtube;
– artykuł „Szkolne przestrzenie współpracy, czyli FIO w rybnickich podstawówkach” (PDF, 1,35 MB);
– artykuły on-line: „Szkolne przestrzenie współpracy” oraz „Szkolna demolka – uczniowie mają głos!„.

W realizację projektu zaangażowani byli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Wszystkie działania były realizowane z nakładem pracy wolontaryjnej tych osób. Na zdjęciach obok można podziwiać efekty uczniowskiej pracy. Poniżej zaś prezentujemy zdjęcia z efektem „przed-po”.