Opowieści po dwóch stronach Karpat – Dawno, dawno temu w Transylwanii…

Przedsięwzięcie pn. ”Opowieści po obu stronach Karpat – dawno, dawno temu w Transylwanii…” to interdyscyplinarny projekt w ramach współpracy międzynarodowej zorientowanej na ponadnarodową mobilność uczniów nawiązanej pomiędzy Społeczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki a Scoala Gimnaziala Numarul 8 Brasov.

Projekt wpisuje się w rozwój pięciu kompetencji kluczowych (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej), a także w realizację treści programowych z j. polskiego (praca z informacją), j. angielskiego (rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie na wypowiedzi) oraz wiedzy o społeczeństwie (narzędzia pracy w grupie, autoprezentacji i komunikacji).

W ramach 5-dniowej mobilności do szkoły partnerskiej przewidziano realizację głównego produktu końcowego metodą pracy projektowej w zespołach polsko-rumuńskich, jakim jest stworzenie w wybranej przez zespół formie opowieści o wybranym miejscu, przedmiocie, osobie lokalnej. Zadanie to wpisuje się w tematykę epickich (narracyjnych) form wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu ich powstawania i dystrybucji jako komponentu kulturowego – stąd obecne w programie mobilności liczne działania kulturowe. Wykorzystuje innowacyjną w edukacji metodę, jaką jest storytelling oraz bazuje na metodach silnie aktywizujących uczniów sięgając do repertuaru metod terenowych czy badawczych (wywiady z mieszkańcami, ankiety, kwerenda źródeł bibliotecznych czy internetowych).

Projekt realizowany jest dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 83 808,00 zł.

Bieżąca relacja z realizacji projektu dostępna jest w social mediach: Facebook pod #Onceuponatimeintransylvania oraz naszym profilu na Instagramie.

W ramach projektu powstało wiele rezultatów:

  • Film stworzony przez młodzież;
  • Komiks z dramą;
  • Opowiadanie;
  • Mural rysowany w szkole partnerskiej.

Oprócz powyższych wytworów młodzież prowadziła codzienny videoblog (dostępny tutaj), relacje na Facebook pod #Onceuponatimeintransylvania. Po powrocie, uczniowie zorganizowali akcję promowania storytellingu jako formy edukacji rówieśniczej.

Uczniowie nagrali także pliki audio, prezentujące lokalne legendy, tradycje lub postacie mityczne:

Całą mobilność podsumowuje film, który zamieszczamy poniżej.