Kolumb 2022 – w poszukiwaniu Nowego Świata

Projekt ”Kolumb 2022 – w poszukiwaniu Nowego Świata” to interdyscyplinarny projekt w ramach współpracy międzynarodowej zorientowanej na ponadnarodową mobilność uczniów.

Projekt ”Kolumb 2022 – w poszukiwaniu Nowego Świata” to interdyscyplinarny projekt w ramach współpracy międzynarodowej zorientowanej na ponadnarodową mobilność uczniów nawiązanej pomiędzy Społeczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki a Instituto de Educación Secundaria MONTDÚVER. Projekt wpisuje się w rozwój wielu kompetencji kluczowych (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii), a także w realizację treści programowych z j. polskiego (praca z informacją), j. angielskiego (rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie na wypowiedzi) oraz wiedzy o społeczeństwie (narzędzia pracy w grupie, autoprezentacji i komunikacji), informatyki (zastosowanie informatyki w różnych dziedzinach życia), doradztwa zawodowego.

W ramach 5-dniowej mobilności do szkoły partnerskiej przewidziano realizację głównego produktu końcowego metodą pracy projektowej, design thinking oraz symulacji w zespołach polsko-hiszpańskich. Tematyka przedsięwzięcia dotyczy zaplanowania wyprawy/ekspedycji, której cel odpowiada na zadane sobie przez uczniów pytanie problemowe. Stworzony przez uczniów kompleksowy projekt wyprawy rozwiązującej dowolny, globalny problem społeczno-ekonomiczny, musi uzyskać akceptację i wsparcie społeczności szkolnej (symulacja akcji crowdfundingowej).

Projekt realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 199 899,00 zł.

Bieżąca relacja z realizacji projektu dostępna jest w social mediach: Facebook pod #Kolumb2022 oraz naszym profilu na Instagramie.

Dokumenty – rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganymi dokumentami:

Harmonogram rekrutacji 

  • 20.05-23.05 Akcja informacyjna skierowana do rodziców i uczniów
  • Do 08.06 złożenie w sekretariacie szkoły: Formularza Ucznia oraz Karty Zgłoszeniowej
  • 09.06-10.06 Testy z j. angielskiego
  • 15.06 Ogłoszenie wyników naboru
  • 20.06-21.06 Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
  • Do 23.06 Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników

Swaye naszych grup:

Gra i mapa miasta – o tutaj.

Dzienniki Wypraw… znajdują się w szkole.