REKRUTACJA

Rekrutacja do klasy I

Nabór rocznika 2017/2018 prowadzony jest w trybie ciągłym. Do I klasy przyjętych zostanie najwyżej 18 dzieci. Rekrutację zakończymy z chwilą wyczerpania wolnych miejsc. Zachęcamy już teraz do indywidualnego kontaktu z sekretariatem szkoły.

Dla zainteresowanych organizujemy spotkania indywidualne z dyrekcją, rozmowę kwalifikacyjną oraz wizytę w szkole.

Dzień otwarty w naszej szkole odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00. Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz ozdób wielkanocnych wykonanych przez naszych uczniów.

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej SSP jest:

  • złożenie w sekretariacie szkoły wymaganej dokumentacji: „podania o przyjęcie do szkoły” oraz „informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydanej przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

Przyjęcie ucznia do SSP następuje każdorazowo na podstawie umowy cywilno – prawnej o naukę, zawartej pomiędzy rodzicami ucznia a Prezesem Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom”, które jest organem prowadzącym. W przypadku zawiadomienia o przyjęciu dziecka do SSP, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są w terminie 7 dni do:

  • zapoznania się ze Statutem SSP,
  • podpisania umowy cywilno – prawnej o kształcenie,
  • wpłaty wpisowego.

Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

Informacja o naborze elektronicznym
Dlaczego MY!
Podanie o przyjęcie do szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl