DZIEŃ I ROK SZKOLNY

Rok szkolny

DATA

OPIS

4 IX 2015
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
15 września
Sprzątanie świata
23 września
Piknik szkolny
29 września
IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
30 września
Dzień chłopca
4 października
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
13 października
Dzień Edukacji Narodowej
24 października
Rocznica śmierci Jerzego Kukuczki
październik
Tydzień kodowania
8 listopada
Dzień Zdrowego Śniadania
10 listopada
Lekcja Patriotyzmu – Konkurs Śpiewu Patriotycznego
listopad
Noc Filmów
listopad
Noc Filmów
listopad
Zabawy Andrzejkowe
listopad
Konkursy przedmiotowe
6 grudnia
Dzień Św.
Mikołaja
grudzień
Akcja charytatywna – Szlachetna Paczka
20 grudnia
Szkolne spotkanie opłatkowe
21 grudnia
Klasowe spotkania opłatkowe
grudzień
Dni NGO –
Kiermasz Świąteczny na Rybnickim Rynku
22 grudnia do 1 stycznia
Zimowa przerwa świąteczna
styczeń
Testy sprawdzające dla uczniów
17 stycznia
Zebrania z rodzicami
26 stycznia
Bezpieczne ferie zimowe
29 stycznia do 11 luty
Ferie zimowe

Dzień szkolny

GODZINA

OPIS

8:00-8:45
Lekcja 1
8:50-9:35
Lekcja 2
9:45-10:30
Lekcja 3
10:45-11:30
Lekcja 4
11:40-12:25
Lekcja 5
12:25-12:50
Przerwa obiadowa
12:50-13:35
Lekcja 6
13:45-14:30
Lekcja 7
14:35-15:20
Lekcja 8
15:25-17:00
Koła pozalekcyjne, konsultacje

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl