ZABAWY OBRAZEM

Zabawy obrazem - projekt współfinansowany przez Miasto Rybnik

Celem głównym projektu jest propagowanie edukacji i wychowania przez sztukę.

 

Zadanie składa się z 3 etapów:

1. Etap szkolny

Na tym etapie odbiorcami są uczniowie szkół społecznych prowadzonych przez Stowarzyszenie (podstawówka oraz gimnazjum). Każdej klasie zostaje przydzielony 1 obraz ze światowego kanonu malarstwa (różne epoki, malarze i style). Wychowawca klasy przy wsparciu nauczyciela plastyki i rodziców wolontariuszy interesujących się malarstwem (wkład własny osobowy) przeprowadza jedno- lub dwugodzinną pogadankę na temat obrazu (jego historia, sylwetka malarza, charakterystyka epoki, anegdoty towarzyszące). Zadaniem uczniów jest następnie wykonanie reprodukcji malarskich zgodnie z ustalonym regulaminem (konkurs wewnątrzklasowy), a potem odtworzenie, zainscenizowanie obrazu (wewnątrzszkolna galeria żywych obrazów).

Cele szczegółowe tego etapu:

  • wzbudzenie zainteresowania malarstwem,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o wybranych dziełach,
  • rozwój umiejętności plastycznych.

2. Etap szkolno-plenerowy

W drugim kroku uczniowie stają się twórcami. W ramach roboczego hasła „klasyka według smyka” (młodsze klasy) i „obrazy na dwa razy” (starsze klasy) uczniowie tworzą współczesną autorską adaptację swojego obrazu. Działanie projektowe w klasach przy możliwym wsparciu rodziców i dziadków zakłada: wypracowanie wspólnej koncepcji, podział ról, organizację rekwizytów itp. Powstałe w ten sposób reinterpretacje klasyków malarstwa mogą być prezentowane w plenerze (w zależności od pomysłów uczniów). Cele szczegółowe tego etapu:

  • skonfrontowanie uczniów z przeżyciem tworzenia artystycznego,
  • rozwój umiejętności twórczych,
  • rozwój kompetencji miękkich,
  • rozwój dialogu międzypokoleniowego
  • integracja zespołów klasowych.

3. Etap plenerowy

Odbiorcami tego etapu jest szeroka społeczność lokalna.

Zamknięciem zadania będzie wystawa fotografii przedstawiająca uczniowskie interpretacje klasyków malarstwa oraz sam proces działania projektowego, które doprowadziło do tego rezultatu. Rozważane miejsca wystawy: Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Ziemi Rybnickiej, plenery w centrum miasta. Cele szczegółowe tego etapu:

  • uwrażliwienie społeczności lokalnej na dziecięca potrzebę twórczości,
  • pokazanie, że sztuka może być ciekawa,

pokazanie w przestrzeni publicznej dobrej praktyki mającej za zadanie zainspirowanie innych organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji.

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl