PROJEKTY

MierzyMY wyżej!

– spotkania z mistrzami naszych wyśnionych profesji

Projekt fotograficzny szkół społecznych im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

MierzyMY wyżej to projekt terenowej wystawy fotograficznej prezentującej uczniów naszych szkół w towarzystwie znanych osób publicznych. Fotografie w konwencji portretowej „jeden na jednego” to dla uczniów szansa na spotkanie wielkich mistrzów ich wyśnionych profesji, a dla szkoły – okazja do zbudowania szerokiego przekazu wizerunkowego.

I. Projekt będzie się składał z dwóch etapów:

  • Etapu szkolnego (przygotowującego do wyłonienia uczestników zdjęć).

Na tym etapie dzieci i młodzież mają za zadanie przygotować prace pisemne pt. „Marzę, by w przyszłości zostać…”. Autorzy prac, które będą najlepiej uzasadniały wybory uczniów zostaną przyszłymi uczestnikami zdjęć. Rolą wychowawców jest następnie dopasować do zawodów wskazanych przez zwycięzców konkretne znane osoby z życia publicznego oraz przybliżyć dzieciom ich sylwetki.

  • Etapu terenowego (fotograficznego)

Na tym etapie chodzi o skontaktowanie się z „mistrzami” i ustalenie trybu realizacji zdjęć.

II. Cele wychowawcze projektu

Zakładamy, że sesje zdjęciowe ze znanymi postaciami życia publicznego staną się okazją do pracy nad postawami uczniów, pozwalając przede wszystkim na:

  • budowanie wiary we własne siły,
  • rozwijanie potencjału / talentu indywidualnego ucznia,
  • przełamywanie bariery wstydu w kontaktach w osobami publicznymi.

III. Cele marketingowe projektu

Plenerowa wystawa ze zdjęciami naszych uczniów to szansa na zbudowanie silnego przekazu wizerunkowego opartego na:

  • pokazaniu szkół jako miejsca budowania wiary we własne siły (przekaz: „uwierzcie w siebie!”),
  • budowaniu marki szkoły z ambicjami (przekaz: „my w was wierzymy!”)
  • przedstawieniu szkół jako miejsca wiary w siłę sprawczą marzeń (przekaz: „najważniejsze to mieć marzenia” ).

Potencjalne lokalizacje: skwer przy Bazylice/fontannie, ul. Sobieskiego na odcinku doprowadzającym do rynku.

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl