PROJEKTY

EKOLABO®

projekt wykonany przez

Społeczną Szkołę Podstawową im. J.Kukuczki w Rybniku w ramach konkursu WFOŚiGW pn. ZIELONA PRACOWNIA

  • Projekt EKOLABO® przygotowany w ramach konkursu WFOŚiGW przez Społeczną Szkołę Podstawową im. J.Kukuczki w Rybniku to pracownia o charakterze laboratorium uwzględniająca część dydaktyczną (nauka „w ławkach”) oraz laboratoryjną (praktyczną, przy stanowiskach doświadczalnych).
  • Projekt przewiduje aktywny udział uczniów szkoły przy jego realizacji. Założyliśmy, iż uatrakcyjnienie warunków nauczania polegające na odpowiednim doposażeniu sali stanowi także świetną okazję do wypracowania u uczniów postaw zorientowanych na aktywność, kreatywość i ekologiczny refleks w zagospodarowywaniu ich przestrzeni. Dlatego projekt nasz – w myśl zasady, iż najwięcej zapamiętujemy mając możliwość bezpośredniego zaangażowania w działanie – zawiera ekologiczne elementy wyposażenia i dekoracji przeznaczone do samodzielnej realizacji przez uczniów. Wierzymy w wartość wychowawczą takiego podejścia, które w naszym odczuciu znacząco przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów.

Zapytania ofertowe związane z Projektem

Tak teraz wygląda nasza pracownia

A tak będzie wyglądać

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl