NASZA HISTORIA

O SZKOLE

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rybniku założona została w 1993 roku przez Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”. Jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.  Obecnie jej siedzibą jest budynek przy ulicy Św. Józefa 30 w Rybniku, położony w centrum miasta, co ułatwia dowożenie dzieci. Sąsiedztwo lasu umożliwia bliski kontakt z przyrodą, dostęp do ścieżek rekreacyjnych i dydaktycznych.

Dzieci pracują w mało licznych klasach, prowadzonych systemem jednozmianowym. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się codziennie o godzinie 8:00. Uczniowie mogą przebywać w szkole od godziny 7:00 do godziny 17:00, korzystając z oferty kół przedmiotowych i zainteresowań oraz zajęć proponowanych przez świetlicę.

Baza szkolna zapewnia pełną realizację zadań statutowych szkoły. Budynek posiada 12 sal lekcyjnych, pracownię komputerową,  ekopracownię, świetlicę, salkę zabaw,  zaplecze kuchenne, szatnie, gabinet opieki medycznej i portiernię zabezpieczającą przed wejściem na teren szkoły osób niepożądanych.

HISTORIA SZKOŁY

Jest rok 1993. W budynku znajdującym się za budynkiem Politechniki Śląskiej rozpoczyna się gruntowny remont. Z transparentu widniejącego nad wejściem można wyczytać , iż powstaje tu Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”.
Taki był nasz początek.

Potem wielokrotnie przeprowadzaliśmy się: budynek Sióstr Urszulanek przy ulicy Piłsudskiego, salki katechetyczne przy parafii św. Jadwigi Śląskiej, dom katechetyczny przy parafii św. Antoniego (gdzie  mieściło  się nasze Społeczne Gimnazjum),  szkolny budynek przy ulicy Orzepowickiej 15a… Obecnie szkoła mieści się w budynku przy ul. Św. Józefa 30.

W czasie 23 lat istnienia wielokrotnie zmieniało się oblicze szkoły. Prezesa Andrzeja Buchtę zastępowali kolejno pan Wiesław Kasprzak, pan śp. Bronisław Rduch, pan Stanisław Przeliorz, pan Andrzej Musik, pan Krzysztof Urbańczyk, pani Jolanta Habdas, pani Joanna Mielimonka, pan Marcin Lampart, pani Lidia Pietrzak-Miężał, pan Arkadiusz Trzebuniak, pani Agnieszka Kozielec oraz pani Katarzyna Wojciechowicz, która pełni tę funkcję obecnie.

W roku 1993 tworzeniem szkoły zajęła się pani dyrektor Dorota Warmuła, następnie dyrektorem została pani Elżbieta Kurkowska, w latach 2008-2014 zarządzanie Społeczną Szkołą Podstawową oraz Społecznym Gimnazjum przejęła pani Katarzyna Jarska. W roku szkolnym 2014-2015 dyrektorem obu placówek był pan Arkadiusz Trzebuniak. Od lipca 2015 obowiązki dyrektora pełniła pani Aneta Norek.  1 września 2016 r. dyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum została pani Anna Rycman.

Niezmienne są jedynie idee, dla których placówka została powołana. Podmiotowe traktowanie ucznia, kadra złożona z nauczycieli kreatywnych, wciąż podnoszących swoje kwalifikacje, przyjazna dziecku atmosfera.

W murach szkoły uczą się już dzieci naszych uczniów. Staramy się zachować ciągłość idei założycieli, nie zatrzymując się po drodze, dążąc niezmiennie do wykształcenia obywatela XXI wieku, kreatywnego Europejczyka.

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl