NASZE ATUTY

Nasze atuty:

 • mało liczne zespoły klasowe
 • podmiotowe traktowanie ucznia
 • kadra złożona z doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, wciąż podnoszących swoje kwalifikacje
 • przyjazna dziecku atmosfera
 • oferta zajęć obowiązkowych poszerzona o dodatkowe godziny języka angielskiego, niemieckiego, rytmikę, taniec i zajęcia na basenie
 • szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych,
 • wysoka jakość nauczania, potwierdzona certyfikatami „Szkoła z klasą” i „Śląska Szkoła Jakości” oraz dyplomami „Lego”, „Cogito” i „Ago”
 • najlepsze w Rybniku wyniki sprawdzianu zewnętrznego podsumowującego etap nauczania w szkole podstawowej
 • otwarte lekcje z rodzicami, gwarantujące prawidłowy proces wspomagania ucznia w rozwoju
 • różnorodne formy nauki i zabawy w świetlicy
 • możliwości obcowania ze światem sztuki
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • certyfikat „Szkoły bez przemocy”
 • organizacja  rajdów rowerowych, wycieczek krajoznawczych,
 • uzyskiwanie wysokich lokat w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych oraz regionalnych igrzyskach sportowych
 • realizacja w kl. I -VI zmodyfikowanego przez nauczycielki Społecznej Szkoły Podstawowej programu  nauczania języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo, ponadto – od klasy IV –  możliwość uczestniczenia  w zajęciach z native speakerem.

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl